MENU

TRUYỆN TRANH HAY

The New Gate

Mô tả The New Gate :

The New Gate nội dung Truyện tranh The New Gate nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của The New Gate

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh The New Gate chapter 35
Truyện tranh The New Gate chapter 36
Truyện tranh The New Gate chapter 37
Chapter View Ngày cập nhật
chap 34 491 29-12-17 00:54
chap 33 458 28-12-17 07:24
chap 32 631 23-10-17 13:46
chap 31 632 02-10-17 20:41
chap 30 873 16-08-17 05:21
chap 29 829 18-07-17 23:13
chap 28 479 18-07-17 23:13
chap 27 435 18-07-17 23:13
chap 26 386 18-07-17 23:13
chap 25 1,034 16-03-17 04:01
chap 24 1,282 18-02-17 09:08
chap 23 1,376 24-12-16 17:41
chap 22 1,527 12-11-16 22:28
chap 21 1,745 20-09-16 15:46
chap 20 1,188 20-08-16 03:50
chap 19 1,023 20-08-16 03:50
chap 18 801 20-08-16 03:50
chap 17 754 20-08-16 03:50
chap 16 725 20-08-16 03:50
chap 15 705 20-08-16 03:50
chap 14 660 20-08-16 03:50
chap 13 629 20-08-16 03:50
chap 12 612 20-08-16 03:50
chap 11 607 20-08-16 03:50
chap 10 653 20-08-16 03:50
chap 9 593 20-08-16 03:50
chap 8 624 20-08-16 03:50
chap 7 638 20-08-16 03:50
chap 6 660 20-08-16 03:49
chap 5 661 20-08-16 03:49
chap 4 648 20-08-16 03:49
chap 3 718 20-08-16 03:49
chap 2 760 20-08-16 03:49
chap 1 987 20-08-16 03:49


Facebook