MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Soul Cartel

Mô tả Soul Cartel :

Soul Cartel nội dung Truyện tranh Soul Cartel nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Soul Cartel Khởi đầu của một loạt các cuộc phiêu lưu viễn tưởng đầy thử thách của một cậu bé chấp nhận giao ước với quỷ dữ. Shi-Hoon, một cậu bé sinh ra trong một gia đình pháp sư, tình cờ gặp Mephistopheles – ác quỷ trong trận chiến giữa con người và ác quỷ từ ngàn xưa. Menphistopheles đang trên đường tìm kiếm kỳ phùng địch thủ – con người Faust – người chiến thắng trong trận chiến ấy, vì MenphKhởi đầu của một loạt các cuộc phiêu lưu viễn tưởng đầy thử thách của một cậu bé chấp nhận giao ước với quỷ dữ. Shi-Hoon, một cậu bé sinh ra trong một gia đình pháp sư, tình cờ gặp Mephistopheles – ác quỷ trong trận chiến giữa con người và ác quỷ từ ngàn xưa. Menphistopheles đang trên đường tìm kiếm kỳ phùng địch thủ – con người Faust – người chiến thắng trong trận chiến ấy, vì Menphistopheles không chấp nhận mình đã thua. Shi-Hoon bị Menphisto ép làm bạn của mình dù cậu bé lại thấy đau khổ hơn là vui. Cuộc phiêu lưu của Shi-Hoon bắt đầu…

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Soul Cartel chapter 151
Truyện tranh Soul Cartel chapter 152
Truyện tranh Soul Cartel chapter 153
Chapter View Ngày cập nhật
chap 150 77 23-08-17 12:42
chap 149 77 23-08-17 03:11
chap 148 105 21-08-17 14:11
chap 147 118 20-08-17 01:31
chap 146 115 19-08-17 02:51
chap 145 121 18-08-17 13:22
chap 144 110 17-08-17 13:41
chap 143 104 16-08-17 14:21
chap 142 127 15-08-17 13:23
chap 141 125 14-08-17 13:32
chap 140 135 14-08-17 00:01
chap 139 147 13-08-17 00:42
chap 138 119 11-08-17 23:51
chap 137 104 11-08-17 04:51
chap 136 104 10-08-17 11:31
chap 135 119 09-08-17 07:01
chap 134 134 08-08-17 05:31
chap 133 128 07-08-17 06:46
chap 132 126 06-08-17 01:20
chap 131 129 05-08-17 06:11
chap 130 117 04-08-17 14:22
chap 129 122 03-08-17 14:13
chap 128 117 02-08-17 12:40
chap 127 141 01-08-17 00:21
chap 126 133 30-07-17 14:40
chap 125 103 30-07-17 14:40
chap 124 126 29-07-17 08:01
chap 123 126 28-07-17 13:00
chap 122 138 27-07-17 13:10
chap 121 137 27-07-17 00:11
chap 120 136 26-07-17 05:00
chap 119 124 25-07-17 14:27
chap 118 156 24-07-17 14:00
chap 117 146 23-07-17 22:40
chap 116 146 23-07-17 09:20
chap 115 151 22-07-17 16:05
chap 114 135 22-07-17 06:06
chap 113 110 22-07-17 06:06
chap 112 114 22-07-17 06:06
chap 111 99 22-07-17 06:05
chap 110 95 22-07-17 06:05
chap 109 177 19-07-17 03:43
chap 108 150 18-07-17 13:44
chap 107 143 18-07-17 05:23
chap 106 137 17-07-17 12:31
chap 105 143 16-07-17 13:41
chap 104 122 16-07-17 10:22
chap 103 113 16-07-17 10:22
chap 102 141 15-07-17 23:21
chap 101 144 15-07-17 14:42
chap 100 162 15-07-17 07:22
chap 99 157 15-07-17 00:52
chap 98 133 15-07-17 00:52
chap 97 149 14-07-17 12:01
chap 96 161 14-07-17 04:02
chap 95 172 13-07-17 06:26
chap 94 161 12-07-17 14:06
chap 93 149 12-07-17 08:58
chap 92 177 11-07-17 14:06
chap 91 170 10-07-17 14:07
chap 90 174 10-07-17 05:34
chap 89 171 09-07-17 10:05
chap 88 167 09-07-17 01:35
chap 87 135 09-07-17 01:35
chap 86 135 09-07-17 01:35
chap 85 282 27-11-16 09:19
chap 84 283 19-10-16 14:10
chap 83 292 08-10-16 18:59
chap 82 286 23-09-16 09:26
chap 81 242 23-09-16 09:26
chap 80 302 18-09-16 09:36
chap 79 298 10-09-16 15:31
chap 78 267 10-09-16 15:31
chap 77 398 04-09-16 13:46
chap 76 321 01-09-16 13:06
chap 75 334 27-08-16 16:48
chap 74 339 24-08-16 17:36
chap 73 270 20-08-16 03:39
chap 72 270 20-08-16 03:39
chap 71 261 20-08-16 03:39
chap 70 270 20-08-16 03:39
chap 69 249 20-08-16 03:39
chap 68 247 20-08-16 03:39
chap 67 270 20-08-16 03:39
chap 66 260 20-08-16 03:39
chap 65 271 20-08-16 03:39
chap 64 288 20-08-16 03:39
chap 63 275 20-08-16 03:39
chap 62 272 20-08-16 03:39
chap 61 292 20-08-16 03:39
chap 60 295 20-08-16 03:39
chap 59 283 20-08-16 03:39
chap 58 286 20-08-16 03:39
chap 57 278 20-08-16 03:39
chap 56 275 20-08-16 03:39
chap 55 275 20-08-16 03:39
chap 54 272 20-08-16 03:39
chap 53 268 20-08-16 03:39
chap 52 271 20-08-16 03:39
chap 51 262 20-08-16 03:39
chap 50 296 20-08-16 03:39
chap 49 264 20-08-16 03:38
chap 48 267 20-08-16 03:38
chap 47 287 20-08-16 03:38
chap 46 293 20-08-16 03:38
chap 45 316 20-08-16 03:38
chap 44 309 20-08-16 03:38
chap 43 298 20-08-16 03:38
chap 42 301 20-08-16 03:38
chap 41 322 20-08-16 03:38
chap 40 319 20-08-16 03:38
chap 39 319 20-08-16 03:38
chap 38 327 20-08-16 03:38
chap 37 329 20-08-16 03:38
chap 36 344 20-08-16 03:38
chap 35 353 20-08-16 03:38
chap 34 332 20-08-16 03:38
chap 33 339 20-08-16 03:38
chap 32 331 20-08-16 03:38
chap 31 344 20-08-16 03:38
chap 30 343 20-08-16 03:38
chap 29 335 20-08-16 03:38
chap 28 322 20-08-16 03:38
chap 27 331 20-08-16 03:38
chap 26 341 20-08-16 03:38
chap 25 353 20-08-16 03:38
chap 24 348 20-08-16 03:38
chap 23 354 20-08-16 03:38
chap 22 353 20-08-16 03:38
chap 21 354 20-08-16 03:38
chap 20 368 20-08-16 03:38
chap 19 354 20-08-16 03:38
chap 18 353 20-08-16 03:38
chap 17 374 20-08-16 03:38
chap 16 378 20-08-16 03:38
chap 15 378 20-08-16 03:37
chap 14 383 20-08-16 03:37
chap 13 389 20-08-16 03:37
chap 12 389 20-08-16 03:37
chap 11 410 20-08-16 03:37
chap 10 413 20-08-16 03:37
chap 9 421 20-08-16 03:37
chap 8 430 20-08-16 03:37
chap 7 452 20-08-16 03:37
chap 6 451 20-08-16 03:37
chap 5 465 20-08-16 03:37
chap 4 486 20-08-16 03:37
chap 3 546 20-08-16 03:37
chap 2 660 20-08-16 03:37
chap 1 1,001 20-08-16 03:37
chap 0 728 20-08-16 03:37


Facebook