MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor

Mô tả Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor :

E hèm! Đọc qua vài chap truyện rồi nên mình có thể tóm tắt thế này được không nhỉ? Một tên vô công rồi nghề bị thế giới ruồng bỏ, kẻ thiếu thốn tiền bạc nhưng lại được biết đến là Chiến Thần trong một game MMORPG nổi tiếng Continent of Magic. Ấy rồi đến một ngày hắn quyết định quy về ở ẩn, bán tài khoản siêu hot của mình để kiếm thêm chút đỉnh và cũng là để kết thúc chuỗi ngày trẩu tre của hắn ta, nhưng rồi một sự việc không ngờ tới đã diễn ra... Đó là gì? Đó là gì vậy? Hạ hồi phân giải, đọc rồi sẽ rõ!

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor chapter 116
Truyện tranh Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor chapter 117
Truyện tranh Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor chapter 118
Chapter View Ngày cập nhật
chap 115 906 05-11-17 11:02
chap 114 1,035 27-10-17 11:46
chap 113 1,196 18-10-17 09:19
chap 112 1,582 26-09-17 12:05
chap 111 1,362 21-09-17 07:49
chap 110 1,815 12-09-17 00:44
chap 109 1,514 03-09-17 13:17
chap 108 1,663 22-08-17 12:51
chap 107 1,612 17-08-17 13:41
chap 106 1,054 17-08-17 13:41
chap 105 1,034 17-08-17 13:41
chap 104 893 17-08-17 13:41
chap 103 1,594 10-08-17 11:31
chap 102 1,205 10-08-17 11:31
chap 101 1,423 10-08-17 11:31
chap 98 1,819 08-08-17 12:31
chap 97 1,376 07-08-17 23:31
chap 96 1,319 07-08-17 13:21
chap 95 1,473 07-08-17 01:46
chap 94 1,453 06-08-17 01:10
chap 93 1,353 05-08-17 00:42
chap 92 1,378 04-08-17 05:01
chap 91 1,358 03-08-17 09:20
chap 90 1,429 31-07-17 13:51
chap 89 1,516 28-07-17 05:00
chap 88 1,758 25-06-17 14:24
chap 87 1,230 25-06-17 03:34
chap 86 573 25-06-17 03:34
chap 85 455 25-06-17 03:34
chap 84 394 25-06-17 03:34
chap 83 401 25-06-17 03:34
chap 82 803 28-04-17 22:54
chap 81 1,478 17-04-17 22:09
chap 80 1,778 09-04-17 22:59
chap 79 1,118 30-03-17 07:52
chap 78 4,887 05-02-17 20:19
chap 77 2,665 05-02-17 20:19
chap 76 3,573 08-01-17 11:24
chap 75 4,590 04-01-17 23:08
chap 74 2,997 04-01-17 23:09
chap 73 2,202 20-12-16 15:45
chap 72 3,533 06-12-16 18:24
chap 71 2,668 05-12-16 10:04
chap 70 3,858 02-08-17 06:54
chap 69 3,031 13-11-16 20:43
chap 68 2,728 12-11-16 21:08
chap 67 2,668 31-10-16 13:51
chap 66 2,587 30-10-16 15:31
chap 65 3,558 15-10-16 12:49
chap 64 2,866 15-10-16 09:59
chap 63 3,603 04-10-16 10:57
chap 62 2,806 03-10-16 22:26
chap 61 3,147 29-09-16 09:21
chap 60 2,521 29-09-16 09:21
chap 59 3,344 25-09-16 18:57
chap 58 3,213 25-09-16 00:11
chap 57 3,943 21-09-16 21:58
chap 56 3,122 15-09-16 10:21
chap 55 4,441 10-09-16 14:07
chap 54 4,265 30-08-16 17:30
chap 53 4,763 26-08-16 22:42
chap 52 - END SS 1 7,051 26-08-16 22:42
chap 51 1,803 20-08-16 17:46
chap 50 1,662 20-08-16 17:46
chap 49 1,573 20-08-16 17:46
chap 48 1,518 20-08-16 17:46
chap 47 1,480 20-08-16 17:46
chap 46 1,467 20-08-16 17:46
chap 45 1,475 20-08-16 17:46
chap 44 1,362 20-08-16 17:46
chap 43 1,364 20-08-16 17:46
chap 42 1,372 20-08-16 17:46
chap 41 1,389 20-08-16 17:46
chap 40 1,516 20-08-16 17:46
chap 39 1,340 20-08-16 17:46
chap 38 1,405 20-08-16 17:46
chap 37 1,413 20-08-16 17:45
chap 36 1,391 20-08-16 17:45
chap 35 1,354 20-08-16 17:45
chap 34 1,356 20-08-16 17:45
chap 33 1,382 20-08-16 17:45
chap 32 1,354 20-08-16 17:45
chap 31 1,374 20-08-16 17:45
chap 30 1,406 20-08-16 17:45
chap 29 1,275 20-08-16 17:45
chap 28 1,296 20-08-16 17:45
chap 27 1,347 20-08-16 17:45
chap 26 1,286 20-08-16 17:45
chap 25 1,364 20-08-16 17:45
chap 24 1,294 20-08-16 17:45
chap 23 1,350 20-08-16 17:45
chap 22 1,347 20-08-16 17:45
chap 21 1,305 20-08-16 17:45
chap 20 1,373 20-08-16 17:45
chap 19 1,260 20-08-16 17:45
chap 18 1,318 20-08-16 17:45
chap 17 1,325 20-08-16 17:45
chap 16 1,319 20-08-16 17:45
chap 15 1,317 20-08-16 17:45
chap 14 1,305 20-08-16 17:45
chap 13 1,315 20-08-16 17:45
chap 12 1,328 20-08-16 17:45
chap 11 1,353 20-08-16 17:45
chap 10 1,341 20-08-16 17:45
chap 9 1,340 20-08-16 17:45
chap 8 1,345 20-08-16 17:45
chap 7 1,390 20-08-16 17:45
chap 6 1,424 20-08-16 17:45
chap 5 1,517 20-08-16 17:45
chap 4 1,523 20-08-16 17:45
chap 3 1,518 20-08-16 17:45
chap 2 1,590 20-08-16 17:44
chap 1 1,941 20-08-16 17:44
chap 0 1,473 20-08-16 17:44


Facebook