MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Isekai Izakaya Nobu

Mô tả Isekai Izakaya Nobu :

Đang được cập nhật

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Isekai Izakaya Nobu chapter 15
Truyện tranh Isekai Izakaya Nobu chapter 16
Truyện tranh Isekai Izakaya Nobu chapter 17
Chapter View Ngày cập nhật
chap 14 291 07-12-17 00:29
chap 13 595 24-07-17 01:30
chap 12 479 24-07-17 01:30
chap 11 351 24-07-17 01:30
chap 10 291 24-07-17 01:30
chap 9 283 24-07-17 01:30
chap 8 275 24-07-17 01:30
chap 7 530 25-02-17 11:19
chap 6 422 25-02-17 11:19
chap 5 477 20-08-16 13:55
chap 4 442 20-08-16 13:55
chap 3 459 20-08-16 13:55
chap 2 457 20-08-16 13:55
chap 1 516 20-08-16 13:55


Facebook