MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Goblin Slayer

Mô tả Goblin Slayer :

Tất cả thể loại bạn thích về Dark Fantasy đều có trong bộ truyện này...

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 17
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 18
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 19
Chapter View Ngày cập nhật
chap 16 754 28-09-17 13:30
chap 15 1,050 02-09-17 13:57
chap 14 1,079 27-07-17 08:50
chap 13 1,161 29-06-17 09:54
chap 12 662 29-06-17 09:54
chap 11 1,448 01-04-17 21:08
chap 10 976 01-04-17 21:08
chap 9 1,514 29-01-17 09:08
chap 8 1,828 31-12-16 20:11
chap 7 2,012 30-11-16 18:09
chap 6 2,337 04-11-16 07:52
chap 5 2,290 28-09-16 20:51
chap 4 1,854 28-09-16 20:51
chap 3 5,765 27-08-16 16:28
chap 2 7,799 27-08-16 16:28
chap 1 8,877 27-08-16 16:28


Facebook