MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Goblin Slayer

Mô tả Goblin Slayer :

Tất cả thể loại bạn thích về Dark Fantasy đều có trong bộ truyện này...

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 16
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 17
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 18
Chapter View Ngày cập nhật
chap 15 790 02-09-17 13:57
chap 14 959 27-07-17 08:50
chap 13 1,087 29-06-17 09:54
chap 12 549 29-06-17 09:54
chap 11 1,378 01-04-17 21:08
chap 10 909 01-04-17 21:08
chap 9 1,458 29-01-17 09:08
chap 8 1,765 31-12-16 20:11
chap 7 1,945 30-11-16 18:09
chap 6 2,278 04-11-16 07:52
chap 5 2,225 28-09-16 20:51
chap 4 1,791 28-09-16 20:51
chap 3 5,683 27-08-16 16:28
chap 2 7,717 27-08-16 16:28
chap 1 8,779 27-08-16 16:28


Facebook