MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Goblin Slayer

Mô tả Goblin Slayer :

Tất cả thể loại bạn thích về Dark Fantasy đều có trong bộ truyện này...

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 14
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 15
Truyện tranh Goblin Slayer chapter 16
Chapter View Ngày cập nhật
chap 13 788 29-06-17 09:54
chap 12 312 29-06-17 09:54
chap 11 1,227 01-04-17 21:08
chap 10 769 01-04-17 21:08
chap 9 1,323 29-01-17 09:08
chap 8 1,641 31-12-16 20:11
chap 7 1,797 30-11-16 18:09
chap 6 2,157 04-11-16 07:52
chap 5 2,109 28-09-16 20:51
chap 4 1,665 28-09-16 20:51
chap 3 5,565 27-08-16 16:28
chap 2 7,578 27-08-16 16:28
chap 1 8,623 27-08-16 16:28


Facebook