MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Dragon Ball Super

Mô tả Dragon Ball Super :

Đang được cập nhật

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Dragon Ball Super chapter 34
Truyện tranh Dragon Ball Super chapter 35
Truyện tranh Dragon Ball Super chapter 36
Chapter View Ngày cập nhật
chap 33 680 11-03-18 09:09
chap 32 599 27-02-18 08:58
chap 31 735 09-01-18 03:15
chap 30 690 29-12-17 11:44
chap 29 1,032 27-10-17 14:36
chap 28 1,141 28-09-17 09:10
chap 27 1,752 19-08-17 05:21
chap 26 1,235 26-07-17 01:50
chap 25 669 23-06-17 14:02
chap 24 497 23-06-17 14:02
chap 23 860 27-04-17 17:09
chap 22 967 20-03-17 21:16
chap 21 1,054 25-02-17 20:09
chap 20 1,153 26-01-17 08:17
chap 19 1,209 20-12-16 15:45
chap 18 1,171 04-12-16 09:04
chap 17 1,178 12-11-16 20:18
chap 16 1,423 03-10-16 23:41
chap 15 1,235 20-08-16 14:38
chap 14 1,075 20-08-16 14:38
chap 13 944 20-08-16 14:38
chap 12 739 20-08-16 14:38
chap 11 690 20-08-16 14:38
chap 10 706 20-08-16 14:38
chap 9 564 20-08-16 14:38
chap 8 569 20-08-16 14:38
chap 7 586 20-08-16 14:38
chap 6 580 20-08-16 14:38
chap 5 640 20-08-16 14:38
chap 4 657 20-08-16 14:38
chap 3 599 20-08-16 14:38
chap 2 616 20-08-16 14:38
chap 1 733 20-08-16 14:38


Facebook