MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Darwins Game
  • Darwins Game

  • Tác giả : Đang cập nhật,
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Ngày cập nhật : 30-03-2018 02:59:36 AM
  • Nguồn : Pandemonium
  • Lượt xem : 16,672
  • Thể loại : Action, Mystery, Shounen,

Mô tả Darwins Game :

Đang được cập nhật

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Darwins Game chapter 36
Truyện tranh Darwins Game chapter 37
Truyện tranh Darwins Game chapter 38
Chapter View Ngày cập nhật
chap 35 273 30-03-18 02:59
chap 34 207 30-03-18 02:59
chap 33 532 20-04-17 21:29
chap 32 478 12-03-17 21:55
chap 31 394 12-03-17 21:55
chap 30 370 12-03-17 21:55
chap 29 586 30-12-16 17:31
chap 28 612 15-11-16 20:13
chap 27 664 27-10-16 21:45
chap 26 705 26-08-16 13:10
chap 25 534 20-08-16 16:49
chap 24 440 20-08-16 16:49
chap 23 366 20-08-16 16:49
chap 22 375 20-08-16 16:49
chap 21 383 20-08-16 16:49
chap 20 391 20-08-16 16:49
chap 19 342 20-08-16 16:49
chap 18 348 20-08-16 16:49
chap 17 346 20-08-16 16:49
chap 16 353 20-08-16 16:49
chap 15 360 20-08-16 16:49
chap 14.2 331 20-08-16 16:49
chap 14.1 322 20-08-16 16:49
chap 13 336 20-08-16 16:49
chap 12.5 308 20-08-16 16:49
chap 12 335 20-08-16 16:49
chap 11 333 20-08-16 16:49
chap 10 331 20-08-16 16:49
chap 9 331 20-08-16 16:49
chap 8 330 20-08-16 16:48
chap 7 357 20-08-16 16:48
chap 6 363 20-08-16 16:48
chap 5 357 20-08-16 16:48
chap 4 377 20-08-16 16:48
chap 3 394 20-08-16 16:48
chap 2 413 20-08-16 16:48
chap 1 590 20-08-16 16:48


Facebook