MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Aiki-S
  • Aiki-S

  • Tác giả : Isutoshi,
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Ngày cập nhật : 10-01-2018 14:55:02 PM
  • Nguồn : Đang cập nhật
  • Lượt xem : 13,489
  • Thể loại : Comedy, Martial arts, Seinen, Ecchi,

Mô tả Aiki-S :

Đang được cập nhật

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Aiki-S chapter 38
Truyện tranh Aiki-S chapter 39
Truyện tranh Aiki-S chapter 40
Chapter View Ngày cập nhật
chap 37 387 10-01-18 14:55
chap 36 466 05-12-17 13:58
chap 35 318 05-12-17 13:58
chap 34 419 26-10-17 10:01
chap 33 411 26-10-17 10:01
chap 32 647 12-09-17 13:54
chap 31 612 05-09-17 11:24
chap 30 519 20-08-16 07:32
chap 29 361 20-08-16 07:31
chap 28 319 20-08-16 07:31
chap 27 308 20-08-16 07:31
chap 26 297 20-08-16 07:31
chap 25 270 20-08-16 07:31
chap 24 264 20-08-16 07:31
chap 23 266 20-08-16 07:31
chap 22 224 20-08-16 07:31
chap 21 255 20-08-16 07:31
chap 20 272 20-08-16 07:31
chap 19 248 20-08-16 07:31
chap 18 243 20-08-16 07:31
chap 17 230 20-08-16 07:31
chap 16 242 20-08-16 07:31
chap 15 290 20-08-16 07:31
chap 14 236 20-08-16 07:31
chap 13 257 20-08-16 07:31
chap 12 251 20-08-16 07:31
chap 11 256 20-08-16 07:31
chap 10 271 20-08-16 07:31
chap 9 290 20-08-16 07:31
chap 8 285 20-08-16 07:31
chap 7 294 20-08-16 07:31
chap 6 284 20-08-16 07:31
chap 5 296 20-08-16 07:31
chap 4 317 20-08-16 07:31
chap 3 326 20-08-16 07:31
chap 2 354 20-08-16 07:31
chap 1 441 20-08-16 07:31


Facebook