MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Aiki-S
  • Aiki-S

  • Tác giả : Isutoshi,
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Ngày cập nhật : 05-12-2017 13:58:22 PM
  • Nguồn : Đang cập nhật
  • Lượt xem : 11,246
  • Thể loại : Comedy, Martial arts, Seinen, Ecchi,

Mô tả Aiki-S :

Đang được cập nhật

Dự kiến chap tiếp theo :
Truyện tranh Aiki-S chapter 37
Truyện tranh Aiki-S chapter 38
Truyện tranh Aiki-S chapter 39
Chapter View Ngày cập nhật
chap 36 336 05-12-17 13:58
chap 35 222 05-12-17 13:58
chap 34 350 26-10-17 10:01
chap 33 357 26-10-17 10:01
chap 32 597 12-09-17 13:54
chap 31 568 05-09-17 11:24
chap 30 474 20-08-16 07:32
chap 29 321 20-08-16 07:31
chap 28 280 20-08-16 07:31
chap 27 264 20-08-16 07:31
chap 26 255 20-08-16 07:31
chap 25 227 20-08-16 07:31
chap 24 222 20-08-16 07:31
chap 23 227 20-08-16 07:31
chap 22 184 20-08-16 07:31
chap 21 212 20-08-16 07:31
chap 20 230 20-08-16 07:31
chap 19 210 20-08-16 07:31
chap 18 205 20-08-16 07:31
chap 17 196 20-08-16 07:31
chap 16 209 20-08-16 07:31
chap 15 254 20-08-16 07:31
chap 14 204 20-08-16 07:31
chap 13 213 20-08-16 07:31
chap 12 217 20-08-16 07:31
chap 11 223 20-08-16 07:31
chap 10 234 20-08-16 07:31
chap 9 248 20-08-16 07:31
chap 8 247 20-08-16 07:31
chap 7 253 20-08-16 07:31
chap 6 245 20-08-16 07:31
chap 5 257 20-08-16 07:31
chap 4 274 20-08-16 07:31
chap 3 283 20-08-16 07:31
chap 2 306 20-08-16 07:31
chap 1 381 20-08-16 07:31


Facebook