MENU

TRUYỆN TRANH HAY

Read manga online for free in high quality and most full

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

chap 224
1,057,255


Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế Xem thêm...

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

chap 210
43,934


Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 nội dung Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Xem thêm...

Hôn Trộm 55 Lần

Hôn Trộm 55 Lần

chap 171
56,370


Đang được cập nhật Xem thêm...

Tales of Demons and Gods

Tales of Demons and Gods

chap 165.5
232,712


Tales of Demons and Gods nội dung Truyện tranh Tales of Demons and Godsnội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Tales of Demons and Gods Xem thêm...

Xin Chào! Dân Nữ

Xin Chào! Dân Nữ

chap 41
5,230


Đang được cập nhật Xem thêm...

Phi Đãi Nghiên Tuyết

Phi Đãi Nghiên Tuyết

chap 139
25,533


Phi Đãi Nghiên Tuyết nội dung Truyện tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Phi Đãi Nghiên Tuyết Xem thêm...

Tây Du Ký dị bản

Tây Du Ký dị bản

chap 48
53,664


Đang được cập nhật Xem thêm...

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

chap 71
49,847


Tiên Nghịch nội dung Truyện tranh Tiên Nghịch nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Tiên Nghịch Xem thêm...

Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

chap 138
72,908


Thần Ấn Vương Tọa nội dung Truyện tranh Thần Ấn Vương Tọa nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Thần Ấn Vương Tọa Xem thêm...

Huyết Tộc Cấm Vực

Huyết Tộc Cấm Vực

chap 111
26,832


Đang được cập nhật Xem thêm...

Nguyên Mục

Nguyên Mục

chap 179
89,971


Nguyên Mục nội dung Truyện tranh Nguyên Mục nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Nguyên Mục Xem thêm...

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

chap 161.2
32,663


Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ nội dung Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Xem thêm...

Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

chap 63
41,608


Đang được cập nhật Xem thêm...

Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

chap 206
105,072


Đấu La Đại Lục nội dung Truyện tranh Đấu La Đại Lục nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Đấu La Đại Lục Truyện liên quan: Đấu La Đại Lục 1 Đấu La Đại Lục 2 Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Thần Giới Truyền Thuyết Xem thêm...

Đấu La Đại Lục 2

Đấu La Đại Lục 2

chap 10 - 11
16,679


Đấu La Đại Lục 2 nội dung Truyện tranh Đấu La Đại Lục 2 nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Đấu La Đại Lục 2 Truyện liên quan: Đấu La Đại Lục 1 Đấu La Đại Lục 2 Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Thần Giới Truyền Thuyết Xem thêm...

Love-X

Love-X

chap 62
18,493


Đang được cập nhật Xem thêm...

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

chap 168
27,565


Đang được cập nhật Xem thêm...

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

chap 129.7
22,407


Đang được cập nhật Xem thêm...

Thiên Hành Thiết Sự

Thiên Hành Thiết Sự

chap 72 - End
12,324


Đang được cập nhật Xem thêm...

Rakshasa Street

Rakshasa Street

chap 85
25,184


Đang được cập nhật Xem thêm...

Cố Lên Nào,Đại Ma Vương

Cố Lên Nào,Đại Ma Vương

chap 173
26,125


Cố Lên Nào,Đại Ma Vương nội dung Truyện tranh Cố Lên Nào,Đại Ma Vương nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm iztruyentranh.com để được đọc các chương mới nhất của Cố Lên Nào,Đại Ma Vương Truyện liên quan: Cố lên nào, Đại Ma Vương 2 Xem thêm...

I Am A Killer Maid

I Am A Killer Maid

chap 50
8,327


Đang được cập nhật Xem thêm...